پایش وضعیت

 

بکارگیری توانمندی های شرکت بهزاد دیزل در طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از جدیدترین سیستم­های پایش وضعیت انواع مختلف سیستم­های محرکه، منتج به ساخت سیستم­های پایش وضعیت آنلاین جهت بهره­ برداری در مصارف مختلف گردیده است.