پروژه ها

project طراحی فنی مهندسی سردخانه5000 تنی CCHP                                                                                                     بیشتر

projectاستفاده از گرمای چیلر جذبی برای گرم کردن استخر در دو مجتمع مسکونی                                                   بیشتر

project استفاده از دو اواپراتور برای یک کندانسور و یک کمپرسور برای اتاق های کوچک                                       بیشتر

projectپایش وضعیت و کنترل عملکرد موتور 16 سیلندر645E3                                                                                        بیشتر

project  پایش وضعیت آنلاین و کنترل عملکرد توربوشارژر موتور 16 سیلندر 645E3B                                              بیشتر

projectپایش وضعیت آنلاین موتورهای MTU4000 و تجهیزات لکوموتیو بر اساس آنالیز ارتعاشات                 بیشتر

projectمشاوره در طراحی و انتخاب تجهیزات مکانیکی نیروگاه 12 مگاواتی گاز سوز شهرستان رشت                   بیشتر

projectتهیه نرم افزار محاسبه و بهینه سازی اقتصادی سامانه CHP و CCHP برای کاربری های مختلف            بیشتر

projectآناليز اقتصادي سامانه CHP و CCHP شامل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه‎ي تجهيزات

                  سيستم توليد همزمان، هزينه‎هاي عملکردي، اسقاطي و تعميرات و ديگر آناليزهاي مربوطه

                 جهت ارزيابي هزينه‎ي کل سيستم.                                                                                                                                      بیشتر