سیستم های کنترل و ابزار دقیق

Lighting-Automation-and-Control-System1

سیستم های کنترلی به عنوان مغز هر مجموعه ای وظیفه ­ی حفاظت از اجزاء مجموعه را به عهده دارند. این موضوع در خصوص سیستم هایی که موتورهای دیزلی یا گازسوز به عنوان بخش مهم آن فعالیت دارند دوچندان می­باشد. چرا که علاوه بر کنترل کل سیستم، باید تصمیمات مناسبی را در خصوص حفظ موتور از خطر خرابی اتخاذ گردد. این مهم از طریق سیستم پایش وضعیت برآورده می گردد که با نصب سنسورهای مختلف و بر حَسَبِ نیاز، اطلاعات عملکرد سیستم و موتور، به صورت آنلاین وبا دقت بالا اقدام به جمع آوری، پردازش و تبدیل اطلاعات به ارقام با معنی می­نماید. اطلاعات استخراج شده از سیستم پایش وضعیت به سیستم کنترلی انتقال داده شده تا تصمیم گیری بر روی اقدام مناسب در آن صورت گیرد به نحوی که مشکل ناگهانی در عملکرد مجموعه ایجاد نگردد.

سیستم های کنترلی ارائه شده توسط شرکت بهزاد دیزل، در صنایع مختلف ریلی، دریایی و نیروگاهی و بر حَسَبِ شرایط بهره برداری از موتور دیزل، ارائه و مورد استفاده قرار میگیرد تا به صورت آنلاین و با جلوگیری از خرابی موتور از طریق پیشبینی خرابی و اقدام کنترلی در حین عملکرد موتور، علاوه بر ارتقای زمان آماده بکاری سیستم، از هدر رفت هزینه های هنگفت و ناگهانی جهت تعمیرات اساسی موتورها جلوگیری شود.

تجهیزات طراحی شده توسط کارشناسان شرکت بهزاد دیزل در محصولات کنترلی این شرکت جهت استفاده در سخت ترین شرایط بهره برداری ارائه شده اند. همچنین ارائه خدمات پس از فروش محصولات این شرکت در داخل کشور این اطمینان را برای بهره بردار فراهم می­آورد تا بدون هیچ گونه مشکلی اقدام به استفاده از سیستم نماید.