1
2
3
4

مهندسی کاربردی موتور

شرکت بهزاد دیزل به عنوان پیشگام در طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های تولید همزمان برق و گرما (سرما) تحت عنوان CHP و CCHP تلاش دارد تا با هزینه ی بسیار مناسب و با بهره گیری از موتورهای به روز دنیا مراکز کوچک تولید برق را در ایستگاه های بین راهی راه آهن، بیمارستان ها، مجتمع های تجاری و مسکونی و... اجرایی سازد.

پایش وضعیت

بکارگیری توانمندی های شرکت بهزاد دیزل در طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از جدیدترین سیستم های پایش وضعیت انواع مختلف سیستم های محرکه، منتج به ساخت سیستم های پایش وضعیت آنلاین جهت بهره برداری در مصارف مختلف گردیده است.

سیستم های کنترل و ابزار دقیق

سیستم های کنترلی ارائه شده توسط شرکت بهزاد دیزل، در صنایع مختلف ریلی، دریایی و نیروگاهی و بر حَسَبِ شرایط بهره برداری از موتور دیزل، ارائه و مورد استفاده قرار میگیرد تا به صورت آنلاین و با جلوگیری از خرابی موتور از طریق پیشبینی خرابی و اقدام کنترلی در حین عملکرد موتور، علاوه بر ارتقای زمان آماده بکاری سیستم، از هدر رفت هزینه های هنگفت و ناگهانی جهت تعمیرات اساسی موتورها جلوگیری شود.

موتورهای درونسوز

شرکت بهزا با بهره گیری از دانش روز، خدمات طراحی، توسعه، تعمیرات، تحلیل خرابی و انجام تست های مختلف عملکردی مربوط به موتورهای دیزل و گازسوز را ارائه می دهد.

بازرگانی و فروش